Turcia 2015 | Grecia 2015 | Bulgaria 2015 | Last Minute | Sejururi | Circuite | Charter | Croaziere | Destinatii exotice | Early booking | City Break

Harta RATB
Harta RATB. Linii tramvai.

Harta RATB Tramvaie
Harta RATB Tramvaie


Linia tramvai 1

TUR: Piata Vitan - Bucuresti-mall - Zizin - Calea Vitan - Laborator - Calea Dudesti - Baba Novac - Gheorghe Petrascu - Piata Hurmuzachi - Vatra Luminoasa - Piata Iancului - Bd. Ferdinand - Bucur Obor - Lizeanu - Dr. Grozovici - Vasile Lascar - Stadion Dinamo - Calea Dorobantilor - Roma - Pasaj Victoria - Dr. Felix - Bd. Banu Manta - Pod Grozavesti - Bd. Iuliu Maniu - Bd. Timisoara - Piata Danny Huwe - Aprodex - Calea 13 Septembrie - Inox - Calea Rahovei - Spatarul Preda - Soseaua Viilor - Stefan Hepites - Piata Eroii Revolutiei - Cutitul De Argint - Adesgo - Liceul Gheorghe Sincai - Univ. Crestina D. Cantemir - Scoala Generala 81 - Papazoglu - Bd. Octavian Goga - Posta Vitan

RETUR: Posta Vitan - Nerva Traian - Papazoglu - Scoala Generala 81 - Univ. Crestina D. Cantemir - Liceul Gheorghe Sincai - Adesgo - Cutitul De Argint - Cimitirul Eroii Revolutiei - Piata Eroii Revolutiei - Stefan Hepites - Dr. Constantin Istrati - Spatarul Preda - Calea Rahovei - Inox - Calea 13 Septembrie - Aprodex - Piata Danny Huwe - Bd. Vasile Milea - Bd. Iuliu Maniu - Pod Grozavesti - Bd. Banu Manta - Dr. Felix - Pasaj Victoria - Roma - Calea Dorobantilor - Stadion Dinamo - Vasile Lascar - Dr. Grozovici - Lizeanu - Bucur Obor - Bd. Ferdinand - Piata Iancului - Vatra Luminoasa - Mieilor - Gheorghe Petrascu - Baba Novac - Calea Dudesti - Laborator - Calea Vitan - Zizin - Bucuresti-mall - Piata Vitan

Linia tramvai 4

TUR: Sos. Giurgiului - Sura Mare - Muzeul Bacovia - Piata Progresul - Toporasi - Drumul Gazarului - Cimitirul Evreiesc - Luica - Cimitirul Progresul - Baciului - Zetarilor

RETUR: Zetarilor - Baciului - Cimitirul Progresul - Soseaua Giurgiului - Cimitirul Evreiesc - Drumul Gazarului - Toporasi - Piata Progresul - Muzeul Bacovia - Sura Mare - Cimitirul Serban Voda - Sos. Giurgiului

Linia tramvai 5

TUR: Piata Sf. Gheorghe - Bd. Hristo Botev - Bd. Carol I - Batistei - Maria Rosetti - Piata Gemeni - Teatrul Metropolis - Soseaua Stefan Cel Mare - Bd. Lacul Tei - Rossini - Ceaikovski - Giuseppe Verdi - Muzeul Aviatiei - Soseaua Pipera - Maguricea - Pasaj Baneasa

RETUR: Pasaj Baneasa - Maguricea - Soseaua Pipera - Muzeul Aviatiei - Giuseppe Verdi - Ceaikovski - Rossini - Bd. Lacul Tei - Soseaua Stefan Cel Mare - Teatrul Metropolis - Piata Gemeni - Maria Rosetti - Batistei - Bd. Carol I - Hristo Botev - Piata Sf. Gheorghe

Linia tramvai 7

TUR: C.f.r. Progresul - Cap. Raducanu Cristea - Anghel Nutu - Luica - Cimitirul Evreiesc - Drumul Gazarului - Toporasi - Piata Progresul - Muzeul Bacovia - Sura Mare - Piata Eroii Revolutiei - Stefan Hepites - Dr. Constantin Istrati - Autogara Filaret - Parcul Carol I - Gramont - Patriarhia Romana - Piata Unirii

RETUR: Piata Unirii - 11 Iunie - Gramont - Parcul Carol I - Autogara Filaret - Soseaua Viilor - Stefan Hepites - Piata Eroii Revolutiei - Sura Mare - Muzeul Bacovia - Piata Progresul - Toporasi - Drumul Gazarului - Cimitirul Evreiesc - Luica - Anghel Nutu - Cap. Raducanu Cristea - C.f.r. Progresul

Linia tramvai 8

TUR: Depoul Militari - Inscut - S.c. Vest - Urbis - Cesarom - C.f.r. Cotroceni - Comautosport - Radox - Valea Oltului - Frigocom - Romancierilor - Compasului - Brasov - Sergent Moise - Sibiu - Bd. Vasile Milea - Piata Danny Huwe - Aprodex - Calea 13 Septembrie - Inox - Soseaua Progresului - Calea Ferentari - Soseaua Salaj - Cibinului - Armistitiului - Sulitei - Piata Ferentari - Vadul Nou - Valtoarei - Zetarilor

RETUR: Zetarilor - Valtoarei - Vadul Nou - Piata Ferentari - Sulitei - Armistitiului - Cibinului - Soseaua Salaj - Calea Ferentari - Calea Rahovei - Inox - Calea 13 Septembrie - Aprodex - Piata Danny Huwe - Bd. Vasile Milea - Sibiu - Sergent Moise - Brasov - Compasului - Romancierilor - Frigocom - Valea Oltului - Radox - Comautosport - C.f.r. Cotroceni - Cesarom - Urbis - S.c. Vest - Inscut - Depoul Militari

Linia tramvai 11

TUR: Romprim - Soseaua Vitan Barzesti - Stadion - Lunca Barzesti - Soseaua Berceni - Piata Sudului - Husi - Bd. Constantin Brancoveanu - Opris Ilie - Cimitirul Serban Voda - Piata Eroii Revolutiei - Stefan Hepites - Dr. Constantin Istrati - Spatarul Preda - Calea Rahovei - Inox - Calea 13 Septembrie - Aprodex - Piata Danny Huwe - Bd. Vasile Milea - Bd. Iuliu Maniu - Pod Grozavesti - Calea Plevnei - Spitalul Panait Sarbu - Pasaj Grant - Cimitirul Calvin - George Valsan - Bd. Constructorilor - Godeni - Piata Giulesti - Copsa Mica - Institutul Pasteur - Depoul Giulesti - Cartier 16 Februarie

RETUR: Cartier 16 Februarie - Depoul Giulesti - Institutul Pasteur - Copsa Mica - Piata Giulesti - Godeni - Bd. Constructorilor - George Valsan - Cimitirul Calvin - Pasaj Grant - Spitalul Panait Sarbu - Calea Plevnei - Pod Grozavesti - Bd. Iuliu Maniu - Bd. Timisoara - Piata Danny Huwe - Aprodex - Calea 13 Septembrie - Inox - Calea Rahovei - Spatarul Preda - Soseaua Viilor - Stefan Hepites - Piata Eroii Revolutiei - Cimitirul Serban Voda - Opris Ilie - Bd. Constantin Brancoveanu - Husi - Piata Sudului - Soseaua Berceni - Lunca Barzesti - Stadion - Soseaua Vitan Barzesti - Romprim

Linia tramvai 14

TUR: Piata Sf. Vineri - Alexandru Sihleanu - Hala Traian - Bd. Pache Protopopescu - Horei - Soseaua Mihai Bravu - Soseaua Pantelimon - Cimitirul Armenesc - Soseaua Iancului - Bd. Chisinau - Soseaua Morarilor - Spitalul Sf. Pantelimon - Granitul

RETUR: Granitul - Spitalul Sf. Pantelimon - Soseaua Fundeni - Bd. Chisinau - Soseaua Iancului - Baicului - Bd. Ferdinand - Soseaua Mihai Bravu - Horei - Bd. Pache Protopopescu - Hala Traian - Piata Sf. Stefan - Piata Corneliu Coposu - Piata Sf. Vineri

Linia tramvai 16

TUR: Piata Sf. Gheorghe - Bd. Hristo Botev - Bd. Carol I - Batistei - Maria Rosetti - Piata Gemeni - Mihai Eminescu - Toamnei - Soseaua Stefan Cel Mare - Reinvierii - Alexandru Cel Bun - Bd. Lacul Tei - Teiul Doamnei - Lacul Tei - Strandul Tei - Soseaua Fabrica De Glucoza - Gelcap - Rocin - Electronica - Platforma Industriala Pipera

RETUR: Platforma Industriala Pipera - Electronica - Rocin - Gelcap - Soseaua Fabrica De Glucoza - Strandul Tei - Lacul Tei - Bd. Lacul Tei - Grigore Moisil - Alexandru Cel Bun - Reinvierii - Soseaua Stefan Cel Mare - Toamnei - Mihai Eminescu - Piata Gemeni - Maria Rosetti - Batistei - Bd. Carol I - Hristo Botev - Piata Sf. Gheorghe

Linia tramvai 20

TUR: Laromet - Jimbolia - Parcul Bazilescu - Teatrul Masca - Bd.gloriei - Pajurei - Depoul Bucurestii Noi - Carpati - Clabucet - Aviator Popisteanu - Piata Domenii - Bd. Maresal Averescu - Piata Ion Mihalache - Dr. Felix - Bd. Banu Manta

RETUR: Bd. Banu Manta - Dr. Felix - Piata Ion Mihalache - Bd. Maresal Averescu - Piata Domenii - Aviator Popisteanu - Clabucet - Carpati - Depoul Bucurestii Noi - Pajurei - Bd. Gloriei - Teatrul Masca - Parcul Bazilescu - Jimbolia - Laromet

Linia tramvai 21

TUR: Piata Sf. Gheorghe - Bd. Hristo Botev - Bd. Carol I - Mihai Eminescu - Bucur Obor - Ziduri Mosi - Teiul Doamnei - Doamna Ghica - Raul Colentina - Cartier Colentina - Sportului - Cornisor - Nicolae Canea - Pasaj Colentina

RETUR: Pasaj Colentina - Nicolae Canea - Cornisor - Sportului - Cartier Colentina - Raul Colentina - Doamna Ghica - Teiul Doamnei - Ziduri Mosi - Bucur Obor - Mihai Eminescu - Bd. Carol I - Hristo Botev - Piata Sf. Gheorghe

Linia tramvai 23

TUR: Zetarilor - Valtoarei - Vadul Nou - Piata Ferentari - Sulitei - Armistitiului - Cibinului - Soseaua Salaj - Calea Ferentari - Soseaua Progresului - Piata Chirigiu - Piata Regina Maria - 11 Iunie - Gramont - Parcul Carol I - Bd. Dimitrie Cantemir - Pasaj Marasesti - Nerva Traian - Posta Vitan - Policlinica Vitan - Depoul Dudesti - Sos.mihai Bravu - Dristorului - Bd. Ramnicu-sarat - Voluntarilor - Fizicienilor - Ilioara - Piata Titan - Dumbrava Noua - Bd. 1 Decembrie 1918 - Ozana - I.o.r. 2 - Stirom - Policolor - Chimopar - Complex Ratb Titan

RETUR: Complex Ratb Titan - Chimopar - Policolor - Stirom - I.o.r. 2 - Ozana - Bd. 1 Decembrie 1918 - Dumbrava Noua - Piata Titan - Ilioara - Fizicienilor - Voluntarilor - Liviu Rebreanu - Dristorului - Soseaua Mihai Bravu - Depoul Dudesti - Policlinica Vitan - Posta Vitan - Nerva Traian - Pasaj Marasesti - Bd. Dimitrie Cantemir - Parcul Carol I - Gramont - Patriarhia Romana - Piata Regina Maria - Piata Chirigiu - Soseaua Progresului - Calea Ferentari - Soseaua Salaj - Cibinului - Armistitiului - Sulitei - Piata Ferentari - Vadul Nou - Valtoarei - Zetarilor

Linia tramvai 24

TUR: Cartier Damaroaia - Izbiceni - Neatarnarii - Bd. Bucurestii Noi - Pajurei - Depoul Bucurestii Noi - Carpati - Clabucet - Aviator Popisteanu - Piata Domenii - Bd. Maresal Averescu - Piata Ion Mihalache - Dr. Felix - Bd. Banu Manta

RETUR: Bd. Banu Manta - Dr. Felix - Piata Ion Mihalache - Bd. Maresal Averescu - Piata Domenii - Aviator Popisteanu - Clabucet - Carpati - Depoul Bucurestii Noi - Pajurei - Bd. Gloriei - Neatarnarii - Izbiceni - Cartier Damaroaia

Linia tramvai 25

TUR: C.f.r. Progresul - Cap. Raducanu Cristea - Anghel Nutu - Luica - Cimitirul Evreiesc - Drumul Gazarului - Toporasi - Piata Progresul - Muzeul Bacovia - Sura Mare - Piata Eroii Revolutiei - Stefan Hepites - Dr. Constantin Istrati - Spatarul Preda - Calea Rahovei - Inox - Calea 13 Septembrie - Aprodex - Piata Danny Huwe - Bd. Vasile Milea - Sibiu - Sergent Moise - Brasov - Compasului - Romancierilor - Frigocom - Valea Oltului - Radox - Comautosport - C.f.r. Cotroceni - Cesarom - Urbis - S.c. Vest - Inscut - Depoul Militari

RETUR: Depoul Militari - Inscut - S.c. Vest - Urbis - Cesarom - C.f.r. Cotroceni - Comautosport - Radox - Valea Oltului - Frigocom - Romancierilor - Compasului - Brasov - Sergent Moise - Sibiu - Bd. Vasile Milea - Piata Danny Huwe - Aprodex - Calea 13 Septembrie - Inox - Calea Rahovei - Spatarul Preda - Soseaua Viilor - Stefan Hepites - Piata Eroii Revolutiei - Sura Mare - Muzeul Bacovia - Piata Progresul - Toporasi - Drumul Gazarului - Cimitirul Evreiesc - Luica - Anghel Nutu - Cap. Raducanu Cristea - C.f.r. Progresul

Linia tramvai 27

TUR: Complex Ratb Titan - Chimopar - Policolor - Stirom - I.o.r. 2 - Ozana - Bd. 1 Decembrie 1918 - Dumbrava Noua - Piata Titan - Ilioara - Fizicienilor - Voluntarilor - Liviu Rebreanu - Dristorului - Soseaua Mihai Bravu - Depoul Dudesti - Policlinica Vitan - Posta Vitan - Nerva Traian - Pasaj Marasesti - Bd. Dimitrie Cantemir - Parcul Carol I - Gramont - Patriarhia Romana - Piata Unirii

RETUR: Piata Unirii - 11 Iunie - Gramont - Parcul Carol I - Bd. Dimitrie Cantemir - Pasaj Marasesti - Nerva Traian - Posta Vitan - Policlinica Vitan - Depoul Dudesti - Sos.mihai Bravu - Dristorului - Bd. Ramnicu-sarat - Voluntarilor - Fizicienilor - Ilioara - Piata Titan - Dumbrava Noua - Bd. 1 Decembrie 1918 - Ozana - I.o.r. 2 - Stirom - Policolor - Chimopar - Complex Ratb Titan

Linia tramvai 32

TUR: Depoul Alexandria - Antiaeriana - Margeanului - Piata Rahova - Petre Ispirescu - Calea Ferentari - Soseaua Progresului - Piata Chirigiu - Piata Regina Maria - 11 Iunie - Piata Unirii

RETUR: Piata Unirii - 11 Iunie - Piata Regina Maria - Piata Chirigiu - Soseaua Progresului - Calea Ferentari - Petre Ispirescu - Piata Rahova - Margeanului - Antiaeriana - Depoul Alexandria

Linia tramvai 35

TUR: Depoul Militari - Inscut - S.c. Vest - Urbis - Cesarom - C.f.r. Cotroceni - Comautosport - Radox - Valea Oltului - Frigocom - Romancierilor - Compasului - Brasov - Sergent Moise - Sibiu - Bd. Vasile Milea - Bd. Iuliu Maniu - Pod Grozavesti - Calea Plevnei - Calea Giulesti - Gara Basarab

RETUR: Gara Basarab - Calea Giulesti - Calea Plevnei - Pod Grozavesti - Bd. Iuliu Maniu - Bd. Timisoara - Sibiu - Sergent Moise - Brasov - Compasului - Romancierilor - Frigocom - Valea Oltului - Radox - Comautosport - C.f.r. Cotroceni - Cesarom - Urbis - S.c. Vest - Inscut - Depoul Militari

Linia tramvai 36

TUR: Republica - Faur - Grup Industrial Titan - Bd. 1 Decembrie 1918 - Soseaua Morarilor - Baia De Arama - Bd. Nicolae Grigorescu - Pictor Harlescu - Soseaua Pantelimon - Soseaua Iancului - Baicului - Bd. Ferdinand - Piata Obor - Soseaua Colentina - Turmelor - Maica Domnului - Alexandru Cel Bun - Bd. Lacul Tei - Teiul Doamnei - Lacul Tei - Strandul Tei - Soseaua Fabrica De Glucoza - Gelcap - Rocin - Electronica - Platforma Industriala Pipera

RETUR: Platforma Industriala Pipera - Electronica - Rocin - Gelcap - Soseaua Fabrica De Glucoza - Strandul Tei - Lacul Tei - Bd. Lacul Tei - Grigore Moisil - Alexandru Cel Bun - Reinvierii - Soseaua Colentina - Halele Obor - Piata Obor - Bd. Ferdinand - Cimitirul Armenesc - Soseaua Iancului - Bd. Chisinau - Pictor Harlescu - Bd. Basarabia - Baia De Arama - Lucretiu Patrascanu - Bd. 1 Decembrie 1918 - Grup Industrial Titan - Faur - Republica

Linia tramvai 40

TUR: Complex Ratb Titan - Chimopar - Policolor - Stirom - I.o.r. 2 - Ozana - Bd. 1 Decembrie 1918 - Oficiul Postal 72 - Postavarului - Liviu Rebreanu - Faur Poarta 4 - Barajul Rovinari - Barajul Iezerul - Bd. Basarabia - Soseaua Morarilor - Baia De Arama - Bd. Nicolae Grigorescu - Stadionul National - Patinoar - Piata Hurmuzachi - Delea Veche - Universitatea Hyperion - Hala Traian - Piata Sf. Stefan - Piata Corneliu Coposu - Piata Sf. Vineri

RETUR: Piata Sf. Vineri - Alexandru Sihleanu - Hala Traian - Universtatea Hyperion - Delea Veche - Piata Hurmuzachi - Patinoar - Stadionul National - Bd. Nicolae Grigorescu - Baia De Arama - Lucretiu Patrascanu - Bd. 1 Decembrie 1918 - Barajul Iezerul - Barajul Rovinari - Faur Poarta 4 - Liviu Rebreanu - Postavarului - Oficiul Postal 72 - Bd. 1 Decembrie 1918 - Ozana - I.o.r. 2 - Stirom - Policolor - Chimopar - Complex Ratb Titan

Linia tramvai 41

TUR: Piata Presei - Agronomie - Casin - Bd.mihalache - Pasaj Grant - Soseaua Crangasi - Piata Crangasi - Pod Ciurel - Orsova - Bd. Uverturii - Bd. Timisoara - Drumul Taberei - Tricodava - Brasov - Ghencea

RETUR: Ghencea - Brasov - Tricodava - Drumul Taberei - Bd. Timisoara - Bd. Uverturii - Orsova - Pod Ciurel - Piata Crangasi - Pasaj Grant - Turda - Bd. Mihalache - Casin - Agronomie - Piata Presei

Linia tramvai 42

TUR: Piata Presei - Universitatea Romano-americana - Bd.expozitiei - Grivita - Bd.ion Mihalache - Aviator Popisteanu - Piata Domenii - Bd. Maresal Averescu - Piata Ion Mihalache - Dr. Felix - Bd. Banu Manta

RETUR: Bd. Banu Manta - Dr. Felix - Piata Ion Mihalache - Bd. Maresal Averescu - Piata Domenii - Aviator Popisteanu - Clabucet - Grivita - Bd. Expozitiei - Universitatea Romano-americana - Piata Presei

Linia tramvai 45

TUR: Mezes - Marmurei - Crinului - Minerva - Navigatiei - Bd. Bucurestii Noi - Carpati - Clabucet - Aviator Popisteanu - Piata Domenii - Bd. Maresal Averescu - Piata Ion Mihalache - Dr. Felix - Bd. Banu Manta

RETUR: Bd. Banu Manta - Dr. Felix - Piata Ion Mihalache - Bd. Maresal Averescu - Piata Domenii - Aviator Popisteanu - Clabucet - Carpati - Soseaua Chitilei - Navigatiei - Minerva - Crinului - Subcetate - Mezes

Linia tramvai 46

TUR: Bd. Banu Manta - Dr. Felix - Pasaj Victoria - Roma - Calea Dorobantilor - Stadion Dinamo - Vasile Lascar - Dr. Grozovici - Lizeanu - Bucur Obor - Bd. Ferdinand - Piata Iancului - Lt. Victor Manu - Bd. Pierre De Coubertin - Bd. Chisinau - Soseaua Morarilor - Spitalul Sf. Pantelimon - Granitul

RETUR: Granitul - Spitalul Sf. Pantelimon - Soseaua Fundeni - Bd. Chisinau - Bd. Pierre De Coubertin - Sarafinesti - Lt. Victor Manu - Piata Iancului - Bd. Ferdinand - Bucur Obor - Lizeanu - Dr. Grozovici - Vasile Lascar - Stadion Dinamo - Calea Dorobantilor - Roma - Pasaj Victoria - Dr. Felix - Bd. Banu Manta

Linia tramvai 47

TUR: Piata Unirii - 11 Iunie - Gramont - Parcul Carol I - Autogara Filaret - Soseaua Viilor - Spatarul Preda - Calea Rahovei - Inox - Calea 13 Septembrie - Sebastian - Drumul Sarii - Cimitirul Ghencea - Ghencea

RETUR: Ghencea - Cimitirul Ghencea - Drumul Sarii - Sebastian - Soseaua Progresului - Inox - Calea Rahovei - Spatarul Preda - Soseaua Viilor - Autogara Filaret - Parcul Carol I - Gramont - Patriarhia Romana - Piata Unirii

Linia tramvai 55

TUR: Piata Sf. Vineri - Alexandru Sihleanu - Hala Traian - Bd. Pache Protopopescu - Scoala Iancului - Matasari - Piata Iancului - Lt. Victor Manu - Bd. Pierre De Coubertin - Bd. Chisinau - Soseaua Morarilor - Spitalul Sf. Pantelimon - Granitul

RETUR: Granitul - Spitalul Sf. Pantelimon - Soseaua Fundeni - Bd. Chisinau - Bd. Pierre De Coubertin - Sarafinesti - Lt. Victor Manu - Piata Iancului - Matasari - Scoala Iancului - Hala Traian - Piata Sf. Stefan - Piata Corneliu Coposu - Piata Sf. Vineri

Linia tramvai 56

TUR: Piata Sf. Vineri - Alexandru Sihleanu - Hala Traian - Universtatea Hyperion - Delea Veche - Piata Hurmuzachi - Patinoar - Stadionul National - Bd. Nicolae Grigorescu - Baia De Arama - Lucretiu Patrascanu - Bd. 1 Decembrie 1918 - Grup Industrial Titan - Faur - Republica

RETUR: Republica - Faur - Grup Industrial Titan - Bd. 1 Decembrie 1918 - Soseaua Morarilor - Baia De Arama - Bd. Nicolae Grigorescu - Stadionul National - Patinoar - Piata Hurmuzachi - Delea Veche - Universitatea Hyperion - Hala Traian - Piata Sf. Stefan - Piata Corneliu Coposu - Piata Sf. Vineri

Sursa: Ratb

Harta RATB. Linii tramvai.