Harta RATB
Harta RATB. Linii autobuze.

Harta RATB Autobuze
Harta RATB Autobuze


Linie autobuz 682

TUR: Baicului - Gara Obor - Sos.pantelimon - Piata Obor - Halele Obor - Ziduri Mosi - Suveica - Doamna Ghica - Cremenita (piata Colentina) - Raul Colentina - Cartier Colentina - Oituz - Peris - Ciuca Stefan - Escalei

RETUR: Escalei - Mentiunii - Oituz - Ciuca Stefan - Zamfir Nicolae - Gherghitei - Cartier Colentina - Raul Colentina - Cremenita (piata Colentina) - Doamna Ghica - Teiul Doamnei - Halele Obor - Piata Obor - Soseaua Pantelimon - Gara Obor - Baicului

Linie autobuz 668

TUR: Valea Oltului - Valea Argesului - Drumul Taberei 85 - Piata Valea Ialomitei - Romancierilor - Poiana Muntelui - Piata Drumul Taberei - Drumul Taberei 35 - Favorit - Orizont

RETUR: Orizont - Favorit - Drumul Taberei 34 - Piata Drumul Taberei - Poiana Muntelui - Romancierilor - Piata Valea Ialomitei - Posta - Valea Argesului - Valea Oltului

Linie autobuz 634

TUR: Romprim - Soseaua Vitan Birzesti - Stadion - Lunca Barzesti - Sos. Oltenitei - Pridvorului - Costache Stamate - Bd. Tineretului - Penes Curcanul - Calea Vitan - Laborator - Calea Dudesti - Baba Novac

RETUR: Baba Novac - Calea Dudesti - Laborator - Soseaua Mihai Bravu - Calea Vitan - Penes Curcanul - Costache Stamate - Pridvorului - Piata Sudului - Soseaua Berceni - Lunca Barzesti - Stadion - Sos. Vitan Barzesti - Romprim

Linie autobuz 605

TUR: Pasaj Baneasa - Maguricea - Apicola - Piata Baneasa - Aeroport Baneasa - Complex Comercial Baneasa

RETUR: Complex Comercial Baneasa - Soseaua Bucuresti-ploiesti - Piata Baneasa - Apicola - Pasaj Baneasa

Linie autobuz 601

TUR: Semanatoarea Poarta 2 - Semanatoarea - Politehnica - Primaria Municipiului Bucurest - Pod Grozavesti - E.l.c.e.n. - Pod Cotroceni - Spitalul Universitar - Pod Eroilor - Facultatea De Drept - Piata Mihail Kogalniceanu - Gradina Cismigiu - Universitate - Piata Rosetti

RETUR: Piata Rosetti - Teatrul National - Universitate - Gradina Cismigiu - Piata Mihail Kogalniceanu - Facultatea De Drept - Stirbei Voda - A.n.e.f.s. - Facultatea De Filosofie - Complex Grozavesti - Camin U4 - Complex Regie - G-ral Petre Popovat - Piata Crangasi - Pod Ciurel - Semanatoarea Poarta 2

Linie autobuz 385

TUR: Valea Oltului - Ghidigeni - Raul Doamnei - Drumul Cooperativei - Brasov - Ghencea - Garleni - Cimitirul Ghencea - Petre Ispirescu - Sebastian - Soseaua Progresului - Soseaua Pandurilor - Piata Arsenalului - Dr.staicovici - Palatul Parlamentului - Pod Izvor - Piata Natiunile Unite - Piata Unirii - Piata Sfanta Vineri

RETUR: Piata Sfanta Vineri - Bd. Mircea Voda - Bd. I.c. Bratianu - Piata Unirii - Piata Natiunile Unite - Elie Radu - Pod Izvor - Palatul Parlamentului - Dr. Staicovici - Piata Arsenalului - Soseaua Pandurilor - Soseaua Progresului - Sebastian - Petre Ispirescu - Cimitirul Ghencea - Garleni - Cartier Tudor Vladimirescu - Brasov - Drumul Cooperativei - Prelungirea Ghencea - Ghidigeni - Valea Oltului

Linie autobuz 381

TUR: Piata Resita - Straja - Izvorul Rece - Bd. Constantin Brancoveanu - Bd. Alexandru Obregia - Piata Sudului - Sos. Oltenitei - Pridvorului - Costache Stamate - Bd.tineretului - Palatul Copiilor - Parcul Tineretului - Visana - Liceul Gheorghe Sincai - Bd. Marasesti - Piata Sf. Gheorghe - Universitate - Piata Romana - Povernei - Piata Victoriei

RETUR: Piata Victoriei - Orlando - Piata Romana - Piata 21 Decembrie 1989 - Bd. Marasesti - Liceul Gheorghe Sincai - Palatul Copiilor - Soseaua Mihai Bravu - Costache Stamate - Pridvorului - Piata Sudului - Bd. Alexandru Obregia - Bd. Constantin Brancoveanu - Resita - Straja - Piata Resita

Linie autobuz 361

TUR: Piata Romana - Nicolae Golescu - Luterana - Calea Grivitei - Popa Tatu - Bd. Dinicu Golescu - Mircea Vulcanescu - Stirbei Voda - Spitalul Universitar - Carol Davila - Soseaua Pandurilor - Drumul Sarii - Lt. Nicolae Gaina - Orizont - Favorit - Drumul Taberei 34 - Piata Drumul Taberei - Tricodava - Liceul Eugen Lovinescu - Raul Doamnei - Prelungirea Ghencea - Ghidigeni - Valea Oltului

RETUR: Valea Oltului - Ghidigeni - Raul Doamnei - Aleea Vlasiei - Liceul Eugen Lovinescu - Tricodava - Piata Drumul Taberei - Drumul Taberei 35 - Favorit - Orizont - Lt. Nicolae Gaina - Piata Danny Huwe - Profesor Dr. Rainer - Carol Davila - Pod Eroilor - Berzei - Cismigiu - Bd.nicolae Balcescu - Piata Romana

Linie autobuz 336

TUR: Complex Comercial Apusului - Apusului - Valea Lunga - Piata Gorjului - Rasaritului - Veteranilor - Lujerului - Liceul Tudor Vladimirescu - U.p.b. - Facultatea Electronica - Piata Leul - Carol Davilla - Pod Eroilor - Facultatea De Drept - Piata Mihail Kogalniceanu - Gradina Cismigiu - Universitate - Piata Rosetti

RETUR: Piata Rosetti - Teatrul National - Universitate - Gradina Cismigiu - Piata Mihail Kogalniceanu - Facultatea De Drept - Piata Operei - Facultatea De Medicina - Gradina Botanica - Piata Leul - Bd. G-ral Vasile Milea - U.p.b. - Liceul Tudor Vladimirescu - Lujerului - Veteranilor - Rasaritului - Piata Gorjului - Valea Lunga - Apusului - Complex Comercial Apusului

Linie autobuz 335

TUR: Barajul Dunarii - Liviu Rebreanu - Constantin Brancusi - Bd. Basarabia - Pictor Harlescu - Bd. Chisinau - Sarafinesti - Zefirul - Piata Iancului - Soseaua Mihai Bravu 33 - Lizeanu - Dr. Grozovici - Vasile Lascar - Perla - Liceul Ion Luca Caragiale - Piata Dorobantilor - Piata Charles De Gaulle - Arcul De Triumf - Muzeul Satului - Piata Presei - Gara Baneasa - Pod Baneasa - Bd. Ficusului - Horia Macelariu - Romaero - Aeroport Baneasa - Complex Comercial Baneasa

RETUR: Complex Comercial Baneasa - Aeroport Baneasa - Pod Baneasa - Gara Baneasa - Casa Presei - Muzeul Satului - Arcul De Triumf - Piata Charles De Gaulle - Piata Dorobantilor - Liceul Ion Luca Caragiale - Soseaua Stefan Cel Mare - Vasile Lascar - Dr. Grozovici - Lizeanu - Soseaua Mihai Bravu 88 - Piata Iancului - Zefirul - Soseaua Iancului - Bd.chisinau - Pictor Harlescu - Bd. Nicolae Grigorescu - Parcul Titan - Liviu Rebreanu - Barajul Dunarii

Linie autobuz 331

TUR: Cartier Damaroaia - Dridu - Hotel Parc - City Center - Casa Presei - Piata Presei - Muzeul Satului - Arcul De Triumf - Piata Charles De Gaulle - Piata Dorobantilor - Liceul Ion Luca Caragiale - Soseaua Stefan Cel Mare - A.s.e. - Piata Lahovari - Piata Romana

RETUR: Piata Romana - Perla - Liceul Ion Luca Caragiale - Piata Dorobantilor - Piata Charles De Gaulle - Arcul De Triumf - Muzeul Satului - Piata Presei - Casa Presei - City Center - Hotel Parc - Jiului - Dridu - Depozit Pajura - Bd. Bucuresti Noi - Neatarnarii - Izbiceni - Cartier Damaroaia

Linie autobuz 330

TUR: Faur - Liviu Rebreanu - Barajul Dunarii - Barajul Dunarii - Liviu Rebreanu - Pod Lacuri - Soseaua Campia Libertatii - Liviu Rebreanu - Dristorului - Baba Novac - Gheorghe Petrascu - Maior Coravu - Piata Iancului - Soseaua Mihai Bravu 33 - Lizeanu - Dr. Grozovici - Vasile Lascar - Perla - Liceul Ion Luca Caragiale - Piata Dorobantilor - Piata Charles De Gaulle - Institutul Agronomic - Piata Presei

RETUR: Piata Presei - Muzeul Satului - Arcul De Triumf - Piata Charles De Gaulle - Piata Dorobantilor - Liceul Ion Luca Caragiale - Soseaua Stefan Cel Mare - Vasile Lascar - Dr. Grozovici - Lizeanu - Soseaua Mihai Bravu 88 - Piata Iancului - Vatra Luminoasa - Gheorghe Petrascu - Baba Novac - Calea Dudesti - Dristorului - Ramnicu Sarat - Soseaua Campia Libertatii - Pod Lacuri - Liviu Rebreanu - Barajul Dunarii - Barajul Dunarii - Liviu Rebreanu - Faur

Linie autobuz 323

TUR: Univ. Crestina Dimitrie Cantemir - Liceul Gheorghe Sincai - Adesgo - Cutitul De Argint - Cimitirul Eroilor Revolutiei - Piata Eroii Revolutiei - Sura Mare - Muzeul Bacovia - Piata Progresul - Toporasi - C.f.r. - Vadul Nou - Valtoarei - Zetarilor

RETUR: Zetarilor - Valtoarei - Vadul Nou - C.f.r. - Toporasi - Piata Progresul - Muzeul Bacovia - Sura Mare - Cimitirul Eroilor Revolutiei - Cutitul De Argint - Adesgo - Liceul Gheorghe Sincai - Univ. Crestina Dimitrie Cante

Linie autobuz 313

TUR: Turnu Magurele - Aliorului - Straduintei - Dragos Mladinovici - Emil Racovita - Piata Sudului - Sos. Oltenitei - Pridvorului - Costache Stamate - Bd.tineretului - Palatul Copiilor - Parcul Tineretului - Visana - Liceul Gheorghe Sincai - Bd. Marasesti - Bd. I.c. Bratianu - Mircea Voda - Matei Basarab - Piata Sfanta Vineri

RETUR: Piata Sfanta Vineri - Piata Unirii 1 - Bd. Marasesti - Liceul Gheorghe Sincai - Palatul Copiilor - Soseaua Mihai Bravu - Costache Stamate - Pridvorului - Piata Sudului - Bd. Alexandru Obregia - Dragos Mladinovici - Straduintei - Aliorului - Turnu Magurele

Linie autobuz 312

TUR: Piata De Gros - Aliorului - Straduintei - Dragos Mladinovici - Emil Racovita - Sos. Oltenitei - Pridvorului - Costache Stamate - Bd.tineretului - Palatul Copiilor - Parcul Tineretului - Visana - Liceul Gheorghe Sincai - Bd. Marasesti - Piata Unirii 1 - Piata Unirii

RETUR: Piata Unirii - Pasaj Marasesti - Dambovita - Pod Timpuri Noi - Piata Timpuri Noi - Bd. Abatorului - Soseaua Mihai Bravu - Costache Stamate - Pridvorului - Piata Sudului - Bd. Alexandru Obregia - Dragos Mladinovici - Straduintei - Aliorului - Turnu Magurele

Linie autobuz 311

TUR: Faur - Liviu Rebreanu - Bd. 1 Decembrie 1918 - Codrii Neamtului - Bd. Nicolae Grigorescu - Postavarului - Policlinica Titan - Liviu Rebreanu - Pod Lacuri - Soseaua Cimpia Libertatii - Ion Tuculescu - Soseaua Mihai Bravu - Gheorghe Petrascu - Maior Coravu - Piata Iancului - Scoala Iancului - Traian - Calea Mosilor - Armeneasca - Piata Rosetti

RETUR: Piata Rosetti - Armeneasca - Calea Mosilor - Traian - Scoala Iancului - Piata Iancului - Vatra Luminoasa - Gheorghe Petrascu - Baba Novac - Ion Tuculescu - Soseaua Cimpia Libertatii - Pod Lacuri - Liviu Rebreanu - Policlinica Titan - Postavarului - Sold. Mihale Stelian - Codrii Neamtului - Bd. 1 Decembrie 1918 - Liviu Rebreanu - Faur

Linie autobuz 304

TUR: Piata Presei - Gara Baneasa - Pod Baneasa - Aeroport Baneasa - Drumul Matasii - Institutul Meteorologic - Aleea Privighetorilor - Pasaj C.f.r.otopeni - Pasaj Otopeni - Sat Odai - I. C. S. I. M. - Ferma Odai - Evobus - Ferma Mogosoaia - Adp Sector 1 - Cimitirul Straulesti - C.f.r. Centura - Bd. Petrila - Buzias - Doi Cocosi - Strand Straulesti - Cimitirul Straulesti - Laromet

RETUR: Laromet - Cimitirul Straulesti - Strand Straulesti - Doi Cocosi - Buzias - Bd. Petrila - Cfr Centura - Cimitirul Straulesti - Adp Sector 1 - Ferma Mogosoaia - Evobus - Ferma Odai - I. C. S. I. M. - Soseaua Odai 179 - Sat Odai - Pasaj Otopeni - Pasaj C.f.r. Otopeni - Sos. Bucuresti-ploiesti 107 - Aleea Privighetorilor - Institutul Meteorologic - Drumul Matasii - Aeroport Baneasa - Pod Baneasa - Gara Baneasa - Casa Presei - Piata Presei

Linie autobuz 303

TUR: Tacerii - Soseaua Magurele - Venus - Soseaua Vartejului - Slatina - Curtea De Arges - Pecinisca

RETUR: Pecinisca - Curtea De Arges - Slatina - Soseaua Vartejului - Venus - Soseaua Alexandriei - Tacerii

Linie autobuz 302

TUR: Ghencea - Cimitirul Ghencea - Calea 13 Septembrie - Margeanului - Complex Comercial - Buzoieni - Teius - Antiaeriana - Depoul Alexandria - Teiului - Penitenciarul Rahova - Albotesti - Gladiolelor - Celofibrei - Cartier Fortuna

RETUR: Cartier Fortuna - Campului - Celofibrei - Gladiolelor - Albotesti - Penitenciarul Rahova - Teiului - Depoul Alexandria - Antiaeriana - Teius - Margeanului - Complex Comercial - Petre Ispirescu - Petre Ispirescu - Cimitirul Ghencea - Ghencea

Linie autobuz 301

TUR: Piata Romana - Perla - Liceul Ion Luca Caragiale - Piata Dorobantilor - Piata Charles De Gaulle - Parc Herastrau - Nicolae Caramfil - Pasajul Aviatiei - Apicola - Piata Baneasa - Aeroport Baneasa - Drumul Matasii - Institutul Meteorologic - Ambasada S.u.a. - Padurea Baneasa - Restaurant Baneasa - Gradina Zoologica - Microelectronica - Jolie Ville Baneasa

RETUR: Jolie Ville Baneasa - Microelectronica - Gradina Zoologica - Restaurant Baneasa - Padurea Baneasa - Academia De Politie - Ambasada S.u.a. - Institutul Meteorologic - Drumul Matasii - Soseaua Bucuresti-ploiesti - Piata Baneasa - Apicola - Carutasilor - Soseaua Pipera - Parc Herastrau - Piata Charles De Gaulle - Piata Dorobantilor - Liceul Ion Luca Caragiale - Soseaua Stefan Cel Mare - A.s.e. - Piata Romana

Linie autobuz 300

TUR: Bd.nicolae Balcescu - Piata Romana - Povernei - Piata Victoriei - Muzeul Taranului Roman - Bd. Banu Manta - Piata Ion Mihalache - Bd. Maresal Averescu - Piata Domenii - Sandu Aldea - Aviator Popisteanu - Clabucet

RETUR: Clabucet - Aviator Popisteanu - Piata Domenii - Bd. Maresal Averescu - Piata Ion Mihalache - Bd. Banu Manta - Spitalul Clinic Filantropia - Piata Victoriei - Orlando - Piata Romana - Nicolae Golescu - Bd.nicolae Balcescu

Linie autobuz 282

TUR: Gara Basarab - Gara De Nord - Gara De Nord - G-ral Alexandru Cernat - Petru Rares - Primaria Sector 1 - Bd. Ion Mihalache - Piata Ion Mihalache - Bd. Maresal Averescu - Piata Domenii - Manastirea Casin - Arcul De Triumf - Piata Charles De Gaulle - Piata Dorobantilor - Sala Lucian Grigorescu - Calea Floreasca - Garibaldi - Barbu Vacarescu - Mihail Glinka - Rossini - Bd. Lacul Tei - Circul Bucuresti - Luigi Galvani - Maica Domnului - Institutul De Constructii - Soseaua Petricani - Doamna Ghica - Cremenita (piata Colentina) - Maior Bacila - Poiana Cu Aluni - Radovanu - Minerilor - Soseaua Fundeni

RETUR: Soseaua Fundeni - Rascoala 1907 - Radovanu - Maior Bacila - Raul Colentina - Cremenita (piata Colentina) - Soseaua Colentina - Bd.lacul Tei - Institutul De Constructii - Maica Domnului - Luigi Galvani - Circul Bucuresti - Rossini - Ceaicovski - Calea Floreasca - Sala Lucian Grigorescu - Piata Dorobantilor - Piata Charles De Gaulle - Manastirea Casin - Piata Domenii - Bd. Maresal Averescu - Piata Ion Mihalache - Bd. Banu Manta - Primaria Sector 1 - Soseaua Nicolae Titulescu - Gara De Nord - Gara De Nord - Gara Basarab

Linie autobuz 268

TUR: Valea Oltului - Valea Argesului - Drumul Taberei 85 - Piata Valea Ialomitei - Romancierilor - Poiana Muntelui - Piata Drumul Taberei - Drumul Taberei 35 - Favorit - Orizont - Lt. Nicolae Gaina - Piata Danny Huwe - Profesor Dr. Rainer - Pod Eroilor - Berzei - Cismigiu - Bd.nicolae Balcescu - Piata 21 Decembrie 1989

RETUR: Piata 21 Decembrie 1989 - Gradina Cismigiu - Piata Mihail Kogalniceanu - Facultatea De Drept - Spitalul Universitar - Carol Davila - Soseaua Pandurilor - Drumul Sarii - Lt. Nicolae Gaina - Orizont - Favorit - Drumul Taberei 34 - Piata Drumul Taberei - Poiana Muntelui - Romancierilor - Piata Valea Ialomitei - Posta - Valea Argesului - Valea Oltului

Linie autobuz 261

TUR: Piata Presei - Gara Baneasa - Pod Baneasa - Bd. Ficusului - Horia Macelariu - Romaero - Aeroportul Baneasa - Brodina - Bioterra - Bd. Apicultorilor - Oaspetilor - Atlasului - Jandarmeriei - Grigore Alexandru Ghica - G-ral Ion Bunoaica - I.n.m.h. - Complex Comercial Baneasa

RETUR: Complex Comercial Baneasa - Institutul Meteorologic - I.n.m.h. - G-ral Ion Bunoaica - Grigore Alexandru Ghica - Oaspetilor - Bd. Apicultorilor - Facultatea Bioterra - Brodina - Aeroportul Baneasa - Pod Baneasa - Gara Baneasa - Casa Presei - Piata Presei

Linie autobuz 254

TUR: Bucur Obor - Ziduri Mosi - Suveica - Doamna Ghica - Cremenita (piata Colentina) - Raul Colentina - Cartier Colentina - Sportului - Cornisor - Nicolae Canea - Pasaj Colentina - Complex Niro

RETUR: Complex Niro - Pasaj Colentina - Nicolae Canea - Cornisor - Sportului - Cartier Colentina - Raul Colentina - Cremenita (piata Colentina) - Doamna Ghica - Teiul Doamnei - Bucur Obor

Linie autobuz 253

TUR: Spitalul Fundeni - Balotului - Sportului - Cartier Colentina - Radovanu - Itcani - Spitalul Fundeni - Institutul Oncologic - Fundeni - Spicului - Intrarea Fundeni - Xxl Megadiscount - Soseaua Pantelimon - C. F. R. Titan - Bd. Basarabia - Liceul Nichita Stanescu - Constantin Brancusi - Parcul Titan - Liviu Rebreanu - Barajul Dunarii

RETUR: Barajul Dunarii - Liviu Rebreanu - Bd. Nicolae Grigorescu - Lucretiu Patrascanu - Liceul Nichita Stanescu - Bd. Basarabia - Soseaua Pantelimon - Xxl Megadiscount - Intrarea Fundeni - Spicului - Fundeni - Institutul Oncologic - Spitalul Fundeni - Itcani - F. C. Juventus - Cartier Colentina - Sportului - Balotului - Spitalul Fundeni

Linie autobuz 246

TUR: Complex Ratb Titan - Intrare Sat Catelu - Sat Catelu - C.f.r. Catelu - Isovolta - Fabrica De Oxigen - I.c.m.e. Poarta 1 - Soseaua Garii Catelu - Soseaua Industriilor - Piata Catelu - Muntii Mehedinti - Policolor 2 - Pupitrului - Darabani - Irisului - Soseaua Dudesti-pantelimon - Granitul

RETUR: Granitul - Soseaua Dudesti Pantelimon - Irisului - Darabani - Pupitrului - Policolor 2 - Muntii Mehedinti - Piata Catelu - Soseaua Garii Catelu - I. C. M. E. Poarta 1 - Fabrica De Oxigen - Isovolta - C.f.r. Catelu - Sat Catelu - Intrare Sat Catelu - Complex Ratb Titan

Linie autobuz 242

TUR: Piata Sudului - Bd. Alexandru Obregia - Dragos Mladinovici - Straduintei - Aliorului - Platforma Metalurgiei - Editura Aramis - Sere - Metro Berceni - Piata De Gros

RETUR: Piata De Gros - Metro Berceni - Sere - Editura Aramis - Turnu Magurele - Aliorului - Straduintei - Dragos Mladinovici - Emil Racovita - Piata Sudului

Linie autobuz 236

TUR: Complex Comercial West Park - Grup Scolar Auto - Victoria - Metro Militari - Nufarul - Master - Imprimeria Nationala - Autogara Militari - Apusului - Valea Lunga - Piata Gorjului - Rasaritului - Veteranilor - Lujerului - Liceul Tudor Vladimirescu - U.p.b. - Facultatea Electronica - Piata Leul - Carol Davilla - Pod Eroilor - Piata Operei

RETUR: Piata Operei - Facultatea De Medicina - Gradina Botanica - Piata Leul - Bd. G-ral Vasile Milea - U.p.b. - Liceul Tudor Vladimirescu - Lujerului - Veteranilor - Rasaritului - Piata Gorjului - Valea Lunga - Apusului - Valea Cascadelor - Imprimeria Nationala - Master - Nufarul - Metro Militari - Victoria - Grup Scolar Auto - Carrefour Militari - Soseaua De Centura - Complex Comercial West Park

Linie autobuz 232

TUR: Real Berceni - Metro Berceni - Sere - Editura Aramis - Bd. Alexandru Obregia - Ciceu - Emil Racovita - Cartier Aparatorii Patriei - Tomesti - Spitalul Dr. Marinescu - Amiro - Piata Sudului - Husi - Bd. C-tin Brancoveanu - Opris Ilie - Cimitirul Serban Voda - Piata Eroii Revolutiei - Stefan Hepites - Dr. Constantin Istrati - Autogara Filaret - Parcul Carol I - Patriarhia Romana - Piata Unirii

RETUR: Piata Unirii - 11 Iunie - Parcul Carol I - Autogara Filaret - Inclinata - Stefan Hepites - Piata Eroii Revolutiei - Cimitirul Serban Voda - Opris Ilie - Bd. C-tin Brancoveanu - Husi - Piata Sudului - Amiro - Spitalul Dr. Marinescu - Tomesti - Cartier Aparatorii Patriei - Emil Racovita - Ciceu - Platforma Metalurgiei - Editura Aramis - Sere - Metro Berceni - Real Berceni

Linie autobuz 227

TUR: Piata Rahova - Teius - Antiaeriana - Soseaua Magurele - Caracal - Tobosari - Gutuilor - Teius - Piata Rahova - Petre Grigoreanu - Piata Pucheni

RETUR: Piata Pucheni - Muntii Carpati - Scoala Generala Nr. 127 - Dumitru Penes - Cap. Preda - Piata Rahova

Linie autobuz 226

TUR: Piata Romana - Piata Romana - Calea Grivitei - Popa Tatu - Bd. Dinicu Golescu - Mircea Vulcanescu - Stirbei Voda - Spitalul Universitar - Carol Davila - Soseaua Pandurilor - Univ. Nationala De Aparare - Dr. Mihai Ciuca - Spitalul Dr. Burghele - Soseaua Pandurilor - Soseaua Progresului - Sebastian - Calea 13 Septembrie - Margeanului - Complex Comercial - Buzoieni - Piata Rahova - Cap. Preda - Piata Rahova

RETUR: Piata Rahova - Margeanului - Complex Comercial - Petre Ispirescu - Calea 13 Septembrie - Sebastian - Soseaua Progresului - Spitalul Dr. Burghele - Dr.mihai Ciuca - Profesor Dr. Rainer - Pod Eroilor - Berzei - Cismigiu - Bd.nicolae Balcescu - Piata Romana

Linie autobuz 223

TUR: C.e.t. Sud Vitan - Policlinica Unex A-z - Drumul Intre Vii - Stadion Olimpia - Soseaua Mihai Bravu - Penes Curcanul - Bd.tineretului - Pod Mihai Bravu - Pod Vitan Barzesti - Intrarea Serelor - Sere - Taberei - Cartier Rez. Splaiul Unirii

RETUR: Cartier Rez. Splaiul Unirii - Soseaua De Centura - Nicolae Teclu - Splaiul Unirii 749 - Pod Vitan Barzesti - Fundatia "Aisteda"" - Uzitex - Piscul Rachitei - Pod Mihai Bravu - Penes Curcanul - Calea Vitan - Stadion Olimpia - Drumul Intre Vii - Policlinica Unex A-z - C.e.t. Sud Vitan

Linie autobuz 221

TUR: Ghencea - Cartier Tudor Vladimirescu - Brasov - Tricodava - Liceul Eugen Lovinescu - Raul Doamnei - Drumul Taberei 85 - Piata Valea Ialomitei - Valea Ialomitei - Valea Oltului - Textila Militari - Comautosport - Comat Auto - Itia - Firos - C.e.t.vest Militari

RETUR: C.e.t. Vest Militari - Firos - Itia - Comat Auto - Comautosport - Textila Militari - Valea Oltului - Valea Ialomitei - Piata Valea Ialomitei - Romancierilor - Poiana Muntelui - Piata Drumul Taberei - Tricodava - Bd. Ghencea - Ghencea

Linie autobuz 220

TUR: Piata Rahova - Petre Ispirescu - Sebastian - Nasaud - Calea Ferentari - Fabrica De Paine - Pecineaga - Soseaua Salaj - Armistitiului - Piata Ferentarilor - Vadul Nou - Valtoarei - Zetarilor - Baciului - Cimitirul Progresul - Luica - Resita - Ucea - Izvorul Oltului - Bd. C-tin Brancoveanu - Platforma Metalurgiei - Editura Aramis - Sere - Metro Berceni - U.m.u.c. - Dumitru Brumarescu - Facultativa - I.m.g.b. Vulcan

RETUR: I.m.g.b. Vulcan - Facultativa - Dumitru Brumarescu - U.m.u.c. - Metro Berceni - Sere - Editura Aramis - Bd. Alexandru Obregia - Dorohoi - Izvorul Oltului - Ucea - Rosiori - Soseaua Giurgiului - Cimitirul Progresul - Baciului - Zetarilor - Valtoarei - Vadul Nou - Piata Ferentarilor - Armistitiului - Soseaua Salaj - Cap. Preda - Piata Rahova

Linie autobuz 216

TUR: Gara Progresul - Soseaua Giurgiului - Anghel Moldoveanu - Tudor Gociu - Depoul Giurgiului - Pogoanele - C.e.t. Progresul - Izvorul Oltului - Ucea - Piata Resita

RETUR: Piata Resita - Ucea - Izvorul Oltului - C.e.t. Progresul - Actiunii - Depoul Giurgiului - Tudor Gociu - Raducanu Cristea - C.f.r. Progresul - Gara Progresul

Linie autobuz 205

TUR: Strand Straulesti - Sos.bucuresti Targoviste - Lacul Grivita - Piscul Scoartei - Piscul Radului - Drumul Regimentului - Darmanesti - Bd. Apicultorilor - Facultatea Bioterra - Brodina - Aeroportul Baneasa - Pod Baneasa - Gara Baneasa - Casa Presei - Muzeul Satului - Arcul De Triumf - Manastirea Casin - Piata Domenii - Bd. Maresal Averescu - Piata Ion Mihalache - Bd. Banu Manta - Spitalul Clinic Filantropia - Piata Victoriei - Piata Buzesti - Calea Grivitei - Gara De Nord

RETUR: Gara De Nord - G-ral Alexandru Cernat - Petru Rares - Primaria Sector 1 - Bd. Ion Mihalache - Piata Ion Mihalache - Bd. Maresal Averescu - Piata Domenii - Manastirea Casin - Muzeul Satului - Piata Presei - Gara Baneasa - Pod Baneasa - Bd. Ficusului - Horia Macelariu - Romaero - Aeroportul Baneasa - Brodina - Bioterra - Bd. Apicultorilor - Darmanesti - Drumul Regimentului - Piscul Radului - Piscul Scoartei - Lacul Grivita - Sos.bucuresti Targoviste - Strand Straulesti

Linie autobuz 185

TUR: Ghencea - Cartier Tudor Vladimirescu - Brasov - Drumul Cooperativei - Bascov - Cimitirul Ghencea 3

RETUR: Cimitirul Ghencea 3 - Bascov - Drumul Cooperativei - Brasov - Ghencea

Linie autobuz 182

TUR: Gara De Nord - G-ral Alexandru Cernat - Petru Rares - Bd. Banu Manta - Dr. Felix - Pasaj Victoria - Perla - Liceul Ion Luca Caragiale - Piata Dorobantilor - Sala Lucian Grigorescu - Calea Floreasca - Garibaldi - Barbu Vacarescu - Mihail Glinka - Rossini - Bd. Lacul Tei - Circul Bucuresti - Luigi Galvani - Maica Domnului - Institutul De Constructii - Teiul Doamnei - Grigore Ionescu - Suveica - Doamna Ghica - Cremenita (piata Colentina) - Raul Colentina - Cartier Colentina - Radovanu - Itcani - Spitalul Fundeni - Institutul Oncologic - Liceul Victor Babes

RETUR: Institutul Oncologic - Spitalul Fundeni - Itcani - F. C. Juventus - Cartier Colentina - Raul Colentina - Cremenita (piata Colentina) - Doamna Ghica - Teiul Doamnei - Grigore Ionescu - Bd. Ghica Tei - Institutul De Constructii - Maica Domnului - Luigi Galvani - Circul Bucuresti - Rossini - Ceaicovski - Calea Floreasca - Sala Lucian Grigorescu - Piata Dorobantilor - Liceul Ion Luca Caragiale - Soseaua Stefan Cel Mare - Pasaj Victoria - Dr. Felix - Bd. Banu Manta - Soseaua Nicolae Titulescu - Gara De Nord

Linie autobuz 181

TUR: Calea Dudesti - Racari - Borangicul - Pod Vitan - Complex Comercial Vitan Barzes - Spitalul Sf. Ioan - I. N. M. B.

RETUR: I. N. M. B. - Spitalul Sf. Ioan - Cartier Vitan Barzesti - Complex Comercial Vitan Barzes - Pod Vitan - Drumul Intre Vii - Stadion Olimpia - Calea Vitan - Calea Dudesti

Linie autobuz 178

TUR: Master - Imprimeria Nationala - Autogara Militari - Bd. Iuliu Maniu - Complex Comercial Apusului - Aragonitului - Bd.uverturii - Cimitirul Militari - Dezrobirii - Teatrul Masca - Pasaj Lujerului - Orsova - Pod Ciurel - Piata Crangasi - Bd. Ceahlau - Pasaj Grant - Spitalul Dr. Panait Sarbu - Calea Plevnei - Gara Basarab - Gara De Nord - Witing - Mircea Vulcanescu - Berzei - Cismigiu - Sala Palatului

RETUR: Sala Palatului - Stirbei Voda - Calea Grivitei - Popa Tatu - Bd. Dinicu Golescu - Gara De Nord - Gara Basarab - Calea Giulesti - Spitalul Dr. Panait Sarbu - Pasaj Grant - Bd. Ceahlau - Piata Crangasi - Pod Ciurel - Orsova - Pasaj Lujerului - Teatrul Masca - Dezrobirii - Cimitirul Militari - Apusului - Aragonitului - Complex Comercial Apusului - Bd. Iuliu Maniu - Valea Cascadelor - Imprimeria Nationala - Master

Linie autobuz 173

TUR: Piata Eroii Revolutiei - Stefan Hepites - Dr. Constantin Istrati - Spatarul Preda - Piata Chirigiu - Soseaua Progresului - Sebastian - Vulcan - Sebastian - Petre Ispirescu - Cimitirul Ghencea - Garleni - Cartier Tudor Vladimirescu - Brasov - Tricodava - Liceul Eugen Lovinescu - Raul Doamnei - Posta - Valea Argesului

RETUR: Valea Argesului - Drumul Taberei 98 - Aleea Vlasiei - Liceul Eugen Lovinescu - Tricodava - Bd. Ghencea - Ghencea - Garleni - Cimitirul Ghencea - Petre Ispirescu - Sebastian - Vulcan - Calea Rahovei - Sos. Progresului - Piata Chirigiu - Spatarul Preda - Inclinata - Stefan Hepites - Piata Eroii Revolutiei

Linie autobuz 168

TUR: Piata Romana - Calea Grivitei - Popa Tatu - Bd. Dinicu Golescu - Mircea Vulcanescu - Stirbei Voda - Spitalul Universitar - Carol Davila - Soseaua Pandurilor - Drumul Sarii - Lt. Nicolae Gaina - Orizont - Favorit - Drumul Taberei 34 - Piata Drumul Taberei - Tricodava - Liceul Eugen Lovinescu - Raul Doamnei - Posta - Valea Argesului - Valea Doftanei - Parcul Constantin Brancusi - Cartier Constantin Brancusi

RETUR: Cartier Constantin Brancusi - Parcul Constantin Brancusi - Coloana Infinitului - Masa Tacerii - Valea Argesului - Drumul Taberei 98 - Aleea Vlasiei - Liceul Eugen Lovinescu - Tricodava - Piata Drumul Taberei - Drumul Taberei 35 - Favorit - Orizont - Lt. Nicolae Gaina - Piata Danny Huwe - Profesor Dr. Rainer - Pod Eroilor - Berzei - Cismigiu - Bd.nicolae Balcescu - Piata Romana

Linie autobuz 163

TUR: Giulesti Sirbi - Rasadnitei - Giulesti Sarbi - Scoala - Sculptorilor - Intrarea Caramidariei - Poiana Lacului - Cartier 16 Februarie - Depoul Giulesti - Institutul Pasteur - Copsa Mica - Piata Giulesti - Godeni - Bd. Constructorilor - Rusetu - Mehadiei - Soseaua Crangasi - Piata Crangasi - Bd. Ceahlau - Pasaj Grant - Spitalul Dr. Panait Sarbu - Primaria Sector 6 - Witing - Mircea Vulcanescu - Casa Studentilor - Vasile Parvan - Piata Mihail Kogalniceanu - Gradina Cismigiu - Universitate - Piata Rosetti

RETUR: Piata Rosetti - Teatrul National - Universitate - Gradina Cismigiu - Piata Mihail Kogalniceanu - Berzei - Casa Studentilor - Mircea Vulcanescu - Witing - Primaria Sector 6 - Calea Giulesti - Pascal Cristian - Tibles - Bd. Ceahlau - Piata Crangasi - Sos. Crangasi - Mehadiei - Rusetu - Bd. Constructorilor - Godeni - Piata Giulesti - Copsa Mica - Institutul Pasteur - Depoul Giulesti - Cartier 16 Februarie - Poiana Lacului - Intrarea Caramidariei - Sculptorilor - Scoala - Giulesti Sirbi

Linie autobuz 162

TUR: Magaziile 16 Februarie - Condax - Facultativa - Podul Ilfovat - Cartier 16 Februarie - Depoul Giulesti - Institutul Pasteur - Copsa Mica - Piata Giulesti - Godeni - Bd. Constructorilor - Rusetu - Mehadiei - Soseaua Crangasi - Piata Crangasi - Bd. Ceahlau - Pasaj Grant - Spitalul Dr. Panait Sarbu - Calea Giulesti - Pascal Cristian

RETUR: Pascal Cristian - Tibles - Bd. Ceahlau - Piata Crangasi - Sos. Crangasi - Mehadiei - Rusetu - Bd. Constructorilor - Godeni - Piata Giulesti - Copsa Mica - Institutul Pasteur - Depoul Giulesti - Cartier 16 Februarie - Podul Ilfovat - Facultativa - Condax - Magaziile 16 Februarie

Linie autobuz 149

TUR: Pasaj Otopeni - Pasaj C.f.r. Otopeni - Aleea Privighetorilor - Institutul Meteorologic - Drumul Matasii - Aeroport Baneasa - Brodina - Bioterra - Coralilor - Nuferilor - Foradex - Combinatul Fondului Plastic - Hotel Parc - City Center - Casa Presei - Piata Presei - Piata Presei

RETUR: Piata Presei - Piata Presei - Casa Presei - City Center - Hotel Parc - Combinatul Fondului Plastic - Foradex - Nuferilor - Coralilor - Facultatea Bioterra - Brodina - Aeroport Baneasa - Drumul Matasii - Institutul Meteorologic - Aleea Privighetorilor - Pasaj C.f.r.otopeni - Pasaj Otopeni

Linie autobuz 148

TUR: Jolie Ville Baneasa - Microelectronica - Gradina Zoologica - Restaurant Baneasa - Padurea Baneasa - Academia De Politie - Institutul Meteorologic - Drumul Matasii - Aeroport Baneasa - Brodina - Bioterra - Coralilor - Nuferilor - Foradex - Combinatul Fondului Plastic - Hotel Parc - City Center - Casa Presei - Piata Presei - Piata Presei

RETUR: Piata Presei - Piata Presei - Casa Presei - City Center - Hotel Parc - Combinatul Fondului Plastic - Foradex - Nuferilor - Coralilor - Facultatea Bioterra - Brodina - Aeroport Baneasa - Drumul Matasii - Institutul Meteorologic - Aleea Privighetorilor - Padurea Baneasa - Restaurant Baneasa - Gradina Zoologica - Microelectronica - Jolie Ville Baneasa

Linie autobuz 143

TUR: Bucur Obor - Ziduri Mosi - Suveica - Doamna Ghica - Constanta - Scut - Gherase - Scoala Generala 145 - Dumitru Slugeru - Complex Comercial - Dimitrie Grozdea - Electronica - Baicului - Soseaua Pantelimon - Gara Obor - Baicului

RETUR: Baicului - Electronica - Dimitrie Grozdea - Complex Comercial - Heliade Intre Vii - Scoala Generala 145 - Scut - Gherase - Constanta - Doamna Ghica - Teiul Doamnei - Bucur Obor

Linie autobuz 141

TUR: Zetarilor - Valtoarei - Vadul Nou - Piata Ferentarilor - Rocar - Suhaia - Piata Eroii Revolutiei - Cimitirul Serban Voda - Opris Ilie - Bd. C-tin Brancoveanu - Secuilor - Spitalul De Copii - Izvorul Rece - Izvorul Crisului - Lamotesti - Turnu Magurele - Bd. C-tin Brancoveanu - Platforma Metalurgiei - Editura Aramis - Sere - Metro Berceni - U.m.u.c. - Dumitru Brumarescu - Facultativa - I.m.g.b. Vulcan

RETUR: I.m.g.b. Vulcan - Facultativa - Dumitru Brumarescu - U.m.u.c. - Metro Berceni - Sere - Editura Aramis - Bd. Alexandru Obregia - Dorohoi - Covasna - Lamotesti - Izvorul Crisului - Nitu Vasile - Spitalul De Copii - Secuilor - Bd. C-tin Brancoveanu - Opris Ilie - Cimitirul Serban Voda - Piata Eroii Revolutiei - Suhaia - Rocar - Piata Ferentarilor - Vadul Nou - Valtoarei - Zetarilor

Linie autobuz 139

TUR: Zetarilor - Valtoarei - Vadul Nou - Piata Ferentarilor - Armistitiului - Soseaua Salaj - Cap. Preda - Piata Rahova - Margeanului - Complex Comercial - Petre Ispirescu - Calea 13 Septembrie - Nabucului - Lt. Nicolae Gaina - Bd. Timisoara - Bd. Iuliu Maniu - Piata Leul

RETUR: Piata Leul - Drumul Sarii - Nabucului - Calea 13 Septembrie - Margeanului - Complex Comercial - Buzoieni - Piata Rahova - Muntii Carpati - Soseaua Salaj - Armistitiului - Piata Ferentarilor - Vadul Nou - Valtoarei - Zetarilor

Linie autobuz 138

TUR: Cartier Militari - Complex Comercial Militari - Victoria - Metro Militari - Nufarul - Master - Imprimeria Nationala - Autogara Militari - Apusului - Valea Lunga - Piata Gorjului - Scoala Generala 309 - Petuniei - Frigocom - Romancierilor - Complex Comercial - Brasov - Sergent Moise - Sibiu - Bd. G-ral Vasile Milea - Piata Danny Huwe - Profesor Dr. Rainer - Pod Eroilor - Berzei - Cismigiu - Bd.nicolae Balcescu - Piata 21 Decembrie 1989

RETUR: Piata 21 Decembrie 1989 - Gradina Cismigiu - Piata Mihail Kogalniceanu - Facultatea De Drept - Spitalul Universitar - Carol Davila - Soseaua Pandurilor - Piata Danny Huwe - Bd. G-ral Vasile Milea - Sibiu - Sergent Moise - Brasov - Complex Comercial - Romancierilor - Frigocom - Petuniei - Scoala Generala 309 - Piata Gorjului - Valea Lunga - Apusului - Valea Cascadelor - Imprimeria Nationala - Master - Nufarul - Metro Militari - Centrul Comercial Militari - Complex Comercial Militari - Cartier Militari

Linie autobuz 137

TUR: Carrefour Militari - Soseaua De Centura - Complex Comercial West Park - Grup Scolar Auto - Victoria - Metro Militari - Nufarul - Master - Imprimeria Nationala - Autogara Militari - Apusului - Valea Lunga - Piata Gorjului - Scoala Generala 309 - Petuniei - Frigocom - Romancierilor - Complex Comercial - Brasov - Sergent Moise - Sibiu - Bd. G-ral Vasile Milea - Piata Danny Huwe - Profesor Dr. Rainer - Pod Eroilor - Berzei - Cismigiu - Bd.nicolae Balcescu - Piata 21 Decembrie 1989

RETUR: Piata 21 Decembrie 1989 - Gradina Cismigiu - Piata Mihail Kogalniceanu - Facultatea De Drept - Spitalul Universitar - Carol Davila - Soseaua Pandurilor - Piata Danny Huwe - Bd. G-ral Vasile Milea - Sibiu - Sergent Moise - Brasov - Complex Comercial - Romancierilor - Frigocom - Petuniei - Scoala Generala 309 - Piata Gorjului - Valea Lunga - Apusului - Valea Cascadelor - Imprimeria Nationala - Master - Nufarul - Metro Militari - Victoria - Grup Scolar Auto - Carrefour Militari

Linie autobuz 136

TUR: C.e.t. Vest Militari - Firos - Itia - Comat Auto - Comautosport - C.f.r. Cotroceni - Autogara Militari - Apusului - Valea Lunga - Piata Gorjului - Rasaritului - Veteranilor - Lujerului - Liceul Tudor Vladimirescu - U.p.b. - Facultatea Electronica - Piata Leul - Soseaua Pandurilor - Univ. Nationala De Aparare - Dr. Mihai Ciuca - Spitalul Dr. Burghele - Soseaua Pandurilor - Piata Arsenalului - Casa Academiei - Palatul Parlamentului - Bd. B.p.hasdeu - Pod Hasdeu - Pod Izvor

RETUR: Pod Izvor - Calea 13 Septembrie - Casa Academiei - Palatul Parlamentului - Piata Arsenalului - Spitalul Dr. Burghele - Dr.mihai Ciuca - Univ. Nationala De Aparare - Piata Leul - Bd. G-ral Vasile Milea - U.p.b. - Liceul Tudor Vladimirescu - Lujerului - Veteranilor - Rasaritului - Piata Gorjului - Valea Lunga - Apusului - Bd. Preciziei - C.f.r. Cotroceni - Comautosport - Comat Auto - Itia - Firos - C.e.t.vest Militari

Linie autobuz 135

TUR: Soseaua Bucuresti Nord - C.f.r. Constanta - Pipera - Marin Dracea - Barbu Vacarescu - Carutasilor - Soseaua Pipera - Parc Herastrau - Mircea Eliade - George Calinescu - Piata Floreasca - Soseaua Stefan Cel Mare - Mihai Eminescu - Piata Spaniei - Piata Gemeni - Calea Mosilor - Foisorul De Foc - Scoala Iancului - Piata Iancului - Vatra Luminoasa - Gheorghe Petrascu - Baba Novac - Calea Dudesti - Calea Vitan - Stadion Olimpia - Drumul Intre Vii - Policlinica Unex A-z - C.e.t. Sud Vitan

RETUR: C.e.t. Sud Vitan - Policlinica Unex A-z - Drumul Intre Vii - Stadion Olimpia - Calea Vitan - Calea Dudesti - Baba Novac - Gheorghe Petrascu - Maior Coravu - Piata Iancului - Scoala Iancului - Foisorul De Foc - Calea Mosilor - Piata Gemeni - Piata Spaniei - Mihai Eminescu - Sos.stefan Cel Mare - Piata Floreasca - Glinka - Ceaicovski - Ancuta Baneasa - Fabrica De Glucoza - Barbu Vacarescu - Soseaua Pipera - Marin Dracea - Pipera - C.f.r. Constanta - Soseaua Bucuresti Nord

Linie autobuz 133

TUR: Gara Basarab - Calea Giulesti - Primaria Sector 6 - Witing - Bd. Dinicu Golescu - Ministerul Transporturilor - Gara De Nord - Buzesti - Bd.dacia - Calea Victoriei - Piata Romana - Liceul Ec. Virgil Madgearu - Piata Spaniei - Piata Gemeni - Calea Mosilor - Foisorul De Foc - Hala Traian - Matei Basarab - Bd.unirii - Bd. Octavian Goga - Papazoglu - Scoala Generala 81 - Univ. Crestina Dimitrie Cante - Piata Timpuri Noi - Bd. Abatorului - Bd.tineretului

RETUR: Bd.tineretului - Bd. Abatorului - Piata Timpuri Noi - Univ. Crestina Dimitrie Cante - Scoala Generala 81 - Papazoglu - Bd. Octavian Goga - Bd.unirii - Matei Basarab - Hala Traian - Foisorul De Foc - Calea Mosilor - Piata Gemeni - Piata Spaniei - Calea Dorobantilor - Piata Romana - Calea Victoriei - Calea Grivitei - Buzesti - Gara De Nord - Gara De Nord - Gara Basarab

Linie autobuz 131

TUR: Piata Romana - Perla - Liceul Ion Luca Caragiale - Piata Dorobantilor - Piata Charles De Gaulle - Arcul De Triumf - Muzeul Satului - Piata Presei - Gara Baneasa - Pod Baneasa - Aeroport Baneasa - Complex Comercial Baneasa

RETUR: Complex Comercial Baneasa - Aeroport Baneasa - Pod Baneasa - Gara Baneasa - Casa Presei - Muzeul Satului - Arcul De Triumf - Piata Charles De Gaulle - Piata Dorobantilor - Liceul Ion Luca Caragiale - Soseaua Stefan Cel Mare - A.s.e. - Piata Romana

Linie autobuz 126

TUR: Piata Romana - Nicolae Golescu - Luterana - Calea Grivitei - Popa Tatu - Bd. Dinicu Golescu - Mircea Vulcanescu - Stirbei Voda - Spitalul Universitar - Carol Davila - Soseaua Pandurilor - Drumul Sarii - Lt. Nicolae Gaina - Orizont - Favorit - Bd.1 Mai - Drumetul - Tricodava - Bd. Ghencea - Ghencea

RETUR: Ghencea - Cartier Tudor Vladimirescu - Brasov - Tricodava - Drumetul - Sibiu - Favorit - Orizont - Lt. Nicolae Gaina - Piata Danny Huwe - Profesor Dr. Rainer - Pod Eroilor - Berzei - Cismigiu - Bd.nicolae Balcescu - Piata Romana

Linie autobuz 125

TUR: I.m.g.b. Vulcan - Facultativa - Dumitru Brumarescu - U.m.u.c. - Metro Berceni - Sere - Editura Aramis - Bd. Alexandru Obregia - Ciceu - Emil Racovita - Cartier Aparatorii Patriei - Comisani - Bd. Metalurgiei - I.m.g.b. Poarta 1 - I. M. G. B. Poarta 2 - Sos. Berceni 104 - Upetrolam - Admeb - Facultativa - Facultativa - Remat - Peco Silflor Move

RETUR: Peco Silflor Move - Facultativa - Facultativa - Admeb - Upetrolam - Sos. Berceni 104 - I. M. G. B. Poarta 2 - I. M. G. B. Poarta 1 - Bd. Metalurgiei - Comisani - Cartier Aparatorii Patriei - Emil Racovita - Ciceu - Platforma Metalurgiei - Editura Aramis - Sere - Metro Berceni - U.m.u.c. - Dumitru Brumarescu - Facultativa - I.m.g.b. Vulcan

Linie autobuz 124

TUR: Piata Operei - Pod Eroilor - Facultatea Medicina Veterinara - Pod Hasdeu - Pod Izvor - Piata Natiunile Unite - Piata Unirii 1 - Bd. I.c. Bratianu - Bd. Mircea Voda - Traian - Lucian Blaga - Piata Vitan - Bucuresti Mall - Zizin - Calea Vitan - Stadion Olimpia - Drumul Intre Vii - Pod Vitan - Fundatia "Aisteda"

RETUR: Fundatia "aisteda" - Uzitex - Piscul Rachitei - Pod Mihai Bravu - Penes Curcanul - Soseaua Mihai Bravu - Zizin - Bucuresti Mall - Piata Vitan - Lucian Blaga - Traian - Bd. Mircea Voda - Bd. I.c. Bratianu - Piata Unirii - Piata Natiunile Unite - Elie Radu - Pod Izvor - Pod Hasdeu - Opera Romana - Piata Operei

Linie autobuz 123

TUR: Gara De Nord - Witing - Pod Cotroceni - Pod Eroilor - Facultatea Medicina Veterinara - Pod Hasdeu - Pod Izvor - Piata Natiunile Unite - Piata Unirii 1 - Bd. I.c. Bratianu - Bd. Mircea Voda - Traian - Lucian Blaga - Piata Vitan - Bucuresti Mall - Zizin - Calea Vitan - Stadion Olimpia - Drumul Intre Vii - Policlinica Unex A-z - C.e.t. Sud Vitan

RETUR: C.e.t. Sud Vitan - Policlinica Unex A-z - Drumul Intre Vii - Stadion Olimpia - Soseaua Mihai Bravu - Zizin - Bucuresti Mall - Piata Vitan - Lucian Blaga - Traian - Bd. Mircea Voda - Bd. I.c. Bratianu - Piata Unirii - Piata Natiunile Unite - Elie Radu - Pod Izvor - Pod Hasdeu - Opera Romana - Stirbei Voda - Pod Cotroceni - Mircea Vulcanescu - Primaria Sector 6 - Calea Plevnei - Gara Basarab - Gara De Nord

Linie autobuz 122

TUR: Piata Victoriei - Orlando - Piata Romana - Piata 21 Decembrie 1989 - Gradina Cismigiu - Piata Mihail Kogalniceanu - Facultatea De Drept - Spitalul Universitar - Carol Davila - Soseaua Pandurilor - Univ. Nationala De Aparare - Dr. Mihai Ciuca - Spitalul Dr. Burghele - Soseaua Pandurilor - Soseaua Progresului - Sebastian - Petre Ispirescu - Cimitirul Ghencea - Garleni - Cartier Tudor Vladimirescu - Brasov - Drumul Cooperativei - Prelungirea Ghencea - Ghidigeni - Valea Oltului - Valea Oltului - Ansamblul Primavara - Sere Militari - Drumul Funigeilor - Primacom - Cartierul Latin - Complex Cartier Latin

RETUR: Complex Cartier Latin - Cartierul Latin - Primacom - Drumul Funigeilor - Sere Militari - Ansamblul Primavara - Valea Oltului - Ghidigeni - Raul Doamnei - Drumul Cooperativei - Brasov - Ghencea - Garleni - Cimitirul Ghencea - Petre Ispirescu - Sebastian - Soseaua Progresului - Spitalul Dr. Burghele - Dr.mihai Ciuca - Profesor Dr. Rainer - Pod Eroilor - Berzei - Cismigiu - Bd.nicolae Balcescu - Piata Romana - Povernei - Piata Victoriei

Linie autobuz 117

TUR: Bacau - Complex Comercial - Amurgului - Pecineaga - Fabrica De Paine - Calea Ferentari - Doina - Soseaua Progresului - Sos. Viilor - Piata Chirigiu - Piata Regina Maria - 11 Iunie - Piata Unirii - Bd. I.c. Bratianu - Mircea Voda - Matei Basarab - Piata Sfanta Vineri

RETUR: Piata Sfanta Vineri - Piata Unirii 1 - 11 Iunie - Piata Regina Maria - Piata Chirigiu - Soseaua Viilor - Soseaua Progresului - Doina - Nasaud - Calea Ferentari - Fabrica De Paine - Pecineaga - Amurgului - Complex Comercial - Soseaua Salaj - Bacau

Linie autobuz 116

TUR: Piata Sfanta Vineri - Piata Unirii 1 - Bd. Marasesti - Liceul Gheorghe Sincai - Adesgo - Cutitul De Argint - Cimitirul Eroilor Revolutiei - Cimitirul Serban Voda - Opris Ilie - Bd. C-tin Brancoveanu - Secuilor - Spitalul De Copii - Izvorul Rece - Izvorul Crisului - Lamotesti - Turnu Magurele - Izvorul Oltului - Ucea - Rosiori - Luica - Anghel Alexandru - Raducanu Cristea - C.f.r. Progresul - Gara Progresul

RETUR: Gara Progresul - Soseaua Giurgiului - Raducanu Cristea - Luica - Resita - Ucea - Izvorul Oltului - Covasna - Lamotesti - Izvorul Crisului - Nitu Vasile - Spitalul De Copii - Secuilor - Bd. C-tin Brancoveanu - Opris Ilie - Cimitirul Serban Voda - Cimitirul Eroilor Revolutiei - Cutitul De Argint - Adesgo - Liceul Gheorghe Sincai - Bd. Marasesti - Bd. I.c. Bratianu - Mircea Voda - Matei Basarab - Piata Sfanta Vineri

Linie autobuz 112

TUR: C.f.r. Constanta - Pipera - Marin Dracea - Barbu Vacarescu - Maguricea - Apicola - Piata Baneasa - Aeroportul Baneasa - Brodina - Bioterra - Coralilor - Nuferilor - Foradex - Combinatul Fondului Plastic - Jiului - Dridu - Depozit Pajura - Bd. Gloriei - Teatrul Masca - Parcul Bazilescu - Jimbolia - Laromet - Oasului - Mihai Viteazul - Mezes

RETUR: Mezes - Mihai Viteazul - Oasului - Laromet - Jimbolia - Parcul Bazilescu - Teatrul Masca - Bd. Gloriei - Depozit Pajura - Dridu - Combinatul Fondului Plastic - Foradex - Nuferilor - Coralilor - Facultatea Bioterra - Brodina - Soseaua Bucuresti-ploiesti - Piata Baneasa - Apicola - Maguricea - Soseaua Pipera - Fabrica De Glucoza - Giuseppe Verdi - Calea Floreasca - Ceaicovski - Ancuta Baneasa - Fabrica De Glucoza - Barbu Vacarescu - Soseaua Pipera - Marin Dracea - Pipera - C.f.r. Constanta

Linie autobuz 106

TUR: Lujerului - Veteranilor - Rasaritului - Piata Gorjului - Rosia Montana - Dezrobirii - Cimitirul Militari - Apusului - Aragonitului - Ghirlandei - Margelelor - Bd. Anul 1864 - Catinei - Cartier Rosu

RETUR: Cartier Rosu - Tufanelelor - Stramosilor - Margelelor - Ghirlandei - Aragonitului - Bd.uverturii - Cimitirul Militari - Dezrobirii - Teatrul Masca - Pasaj Lujerului - Lujerului

Linie autobuz 105

TUR: Valea Oltului - Ghidigeni - Raul Doamnei - Aleea Vlasiei - Liceul Eugen Lovinescu - Tricodava - Piata Drumul Taberei - Drumul Taberei 35 - Favorit - Orizont - G-ral Vasile Milea - Bd. Timisoara - Bd. Iuliu Maniu - Podul Grozavesti - Soseaua Orhideelor - Calea Plevnei - Gara Basarab - Gara De Nord - Gara De Nord - Nicolae Titulescu - Stoica Ludescu - Pasaj Grant - Cimitirul Sfanta Vineri - Caraiman - Griro - Kiev - Lainici - R.a.r. - Clabucet - Aviator Popisteanu - Bd.expozitiei - Traian Vasile - Universitatea Romano-americana - Piata Presei

RETUR: Piata Presei - Universitatea Romano-americana - Traian Vasile - Bd.expozitiei - Aviator Popisteanu - Clabucet - R.a.r. - Lainici - Kiev - Griro - Caraiman - Cimitirul Sfanta Vineri - Pasaj Grant - Stoica Ludescu - Soseaua Nicolae Titulescu - Gara De Nord - Gara De Nord - Gara Basarab - Calea Giulesti - Bd. Regiei - Podul Grozavesti - Bd. Iuliu Maniu - Bd.timisoara - Orizont - Favorit - Drumul Taberei 34 - Piata Drumul Taberei - Tricodava - Liceul Eugen Lovinescu - Raul Doamnei - Prelungirea Ghencea - Ghidigeni - Valea Oltului

Linie autobuz 104

TUR: Cora Pantelimon - Soseaua Dudesti-pantelimon - Granitul - Spitalul Pantelimon - Soseaua Fundeni - Bd. Chisinau - Soseaua Iancului - Bd. Pierre De Coubertin - Aura Buzescu - Lt. Victor Manu - Vatra Luminoasa - Piata Hurmuzachi - Dristorului - Piata Alba Iulia - Lucian Blaga - Traian - Bd. Mircea Voda - Bd. I.c. Bratianu - Piata Unirii - Piata Natiunile Unite - Elie Radu - Pod Izvor - Pod Hasdeu - Opera Romana - Piata Operei

RETUR: Piata Operei - Pod Eroilor - Facultatea Medicina Veterinara - Pod Hasdeu - Pod Izvor - Piata Natiunile Unite - Piata Unirii 1 - Bd. I.c. Bratianu - Bd. Mircea Voda - Traian - Lucian Blaga - Piata Alba Iulia - Dristorului - Piata Hurmuzachi - Maior Coravu - Soseaua Mihai Bravu - Lt. Victor Manu - Dumitru Marinescu - Aura Buzescu - Bd. Pierre De Coubertin - Soseaua Iancului - Bd. Chisinau - Soseaua Morarilor - Spitalul Pantelimon - Granitul - Cora Pantelimon

Linie autobuz 103

TUR: Republica - Grup Scolar Ind. Republica - Meiului - Complex Comercial - Scoala Generala 65 - Bucur - Soldat Radu Tina - Catanoaia - Soseaua Garii Catelu - I. C. M. E. Poarta 1 - Fabrica De Oxigen - Isovolta

RETUR: Isovolta - Fabrica De Oxigen - I.c.m.e. Poarta 1 - Soseaua Garii Catelu - Catanoaia - Soldat Radu Tina - S.c. Bucur - Scoala Generala 65 - Complex Comercial - Grup Scolar Ind. Republica - Republica

Linie autobuz 102

TUR: Cora Pantelimon - Soseaua Dudesti-pantelimon - Granitul - Spitalul Nicolae Malaxa - Bodesti - Facultatea De Pompieri - Sos. Morarilor - Bd. Nicolae Grigorescu - Parcul Titan - Liviu Rebreanu - Policlinica Titan - Postavarului - Piata Titan - Ilioara - Fizicienilor - S.c Utilaj Transport - Policlinica Unex A-z - Borangicul - Pod Vitan - Complex Comercial Vitan Barzes - Spitalul Sf. Ioan - Inml - Soseaua Oltenitei - Cartier Aparatorii Patriei - Emil Racovita - Ciceu - Bd. Alexandru Obregia - Dorohoi - Izvorul Oltului - Ucea - Rosiori - Luica - Anghel Alexandru - Raducanu Cristea - C.f.r. Progresul - Gara Progresul

RETUR: Gara Progresul - Soseaua Giurgiului - Raducanu Cristea - Luica - Resita - Ucea - Izvorul Oltului - Bd. C-tin Brancoveanu - Bd. Alexandru Obregia - Ciceu - Emil Racovita - Cartier Aparatorii Patriei - Soseaua Oltenitei - Inml - Spitalul Sf. Ioan - Cartier Vitan Barzesti - Complex Comercial Vitan Barzes - Pod Vitan - Borangicul - Policlinica Unex A-z - S.c Utilaj Transport - Fizicienilor - Ilioara - Piata Titan - Postavarului - Policlinica Titan - Liviu Rebreanu - Bd. Nicolae Grigorescu - Lucretiu Patrascanu - Liceul Nichita Stanescu - Bd. Basarabia - Facultatea De Pompieri - Bodesti - Spitalul Nicolae Malaxa - Granitul - Cora Pantelimon

Linie autobuz 101

TUR: Doamna Ghica - Teiul Doamnei - Bucur Obor - Soseaua Mihai Bravu 88 - Avrig - Soseaua Pantelimon - Baicului - Soseaua Iancului - Bd.chisinau - Pictor Harlescu - Bd. Nicolae Grigorescu - Parcul Titan - Liviu Rebreanu - Policlinica Titan - Postavarului - Sold. Mihale Stelian - Codrii Neamtului - Bd. 1 Decembrie 1918 - Liviu Rebreanu - Faur

RETUR: Faur - Liviu Rebreanu - Bd. 1 Decembrie 1918 - Codrii Neamtului - Bd. Nicolae Grigorescu - Postavarului - Policlinica Titan - Liviu Rebreanu - Constantin Brancusi - Bd. Basarabia - Pictor Harlescu - Bd. Chisinau - Soseaua Iancului - Baicului - Soseaua Pantelimon - Soseaua Mihai Bravu - Soseaua Mihai Bravu 33 - Bucur Obor - Ziduri Mosi - Suveica - Doamna Ghica

Sursa: Ratb

Albume foto din vacanta
Poze
Parcul Central din Predeal
Festivalul Cint di joc la Buciumani a-V-a editie.
cazanele dunarii - romania
Adauga si tu un album foto
Publicitate
Sitemap | | Publicitate pe www.allturism.ro

Harta RATB. Linii autobuze.